Lên lịch trình du lịch Châu Âu: Đức, Ý, Pháp

Sau khi có trong tay visa Đức, mình ngồi làm lại lịch trình cho chuyến đi Châu Âu một tháng của mình. Có lẽ đây cũng là một trong những thứ mình cảm thấy khó nhất, vì mình là đứa toàn đi theo lịch trình của bạn, của tour. Nay ngồi tự lên lịch trình… Read More Lên lịch trình du lịch Châu Âu: Đức, Ý, Pháp